Wie ben ik ?


Mijn naam is Mandy Reuzel, werkzaam als logopedist sinds 1995.

Ik ben begonnen in vrije vestigingen in Oirschot en Uden. Daarnaast ben ik ook enkele jaren werkzaam geweest binnen het speciaal basisonderwijs, voor kinderen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden.

In 2000 kreeg ik de mogelijkheid deze praktijk in Oirschot over te nemen. In het begin heb ik me voornamelijk op logopedie voor kinderen gericht. Inmiddels zijn mijn werkzaamheden uitgegroeid tot een allround praktijk voor diverse problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, adem, afwijkend mondgedrag en eet- en drinkproblematiek ( van jong tot oud).

Door de werkervaring en de verschillende bij- en nascholingen hoop ik op een fijne maar bovenal deskundige manier hulp te kunnen bieden.

Ik ben lid van de NVLF en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.