Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (bijvoorbeeld een KNO-arts, een neuroloog, een kinderarts, een tandarts of een orthodontist) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. U krijgt hiervoor een verwijsbrief mee van uw arts. Deze moet u meenemen bij uw eerste afspraak en aan ons afgeven. Wij bewaren deze voor u.

Indien uw kind verwezen wordt op advies van de leerkracht , zult u ook eerst een verwijsbrief bij uw (huis)arts moeten aanvragen. Behandelingen kunnen uitsluitend op medische aanvraag plaatsvinden wilt u ze door uw zorgverzekeraar vergoed krijgen.

Logopedisten zijn sinds 2012 direct toegankelijk. Helaas wordt dit nog niet door iedere zorgverzekeraar ondersteund. Vandaar dat wij een verwijzing/machtiging blijven vragen.